Răng thưa

Răng thưa

Răng thưa có thể xảy ra do sự tăng trưởng bất thường của xương hàm

Răng quá dày

Răng quá dày

Răng quá dày do thiếu khoảng trống cho tất cả răng vĩnh viễn

Răng hô

Răng hô

Răng hô hàm trên thường gặp hơn tình trạng răng hô hàm dưới.

Răng cắn ngược - răng móm

Răng cắn ngược - răng móm

Răng cắn ngược là khi răng cửa trên phủ răng cửa dưới quá mức

Răng cắn hở

Răng cắn hở

Răng cắn hở là khi một số răng không tiếp xúc vật lý với các răng đối diện theo một khớp cắn đúng