Thời gian làm việc

Chúng tôi mở cửa để phục vụ bạn, trả lời các câu hỏi hay lên lịch hẹn trong thời gian sau:

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8h30 - 19h00

Các cuộc hẹn

Thời gian hẹn của bạn đã được đặt dành riêng cho bạn. Nếu bạn muốn huỷ cuộc hẹn, vui lòng thông báo trước 24 giờ. Chúng tôi hiểu rằng có những sự kiện bất khả kháng, đôi khi đòi hỏi bạn không thể tham gia cuộc hẹn.

Bảo hiểm

Văn phòng chúng tôi cam kết giúp bạn tối đa hóa lợi ích theo chế độ bảo hiểm của bạn. Vì các chính sách bảo hiểm của các hãng là khác nhau nên bạn cần trao đổi với chúng tôi ngay trong buổi gặp đầu tiên là bạn sẽ thanh toán bằng bảo hiểm. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn, báo cáo nha khoa cho công ty bảo hiểm của bạn theo đúng qui trình họ yêu cầu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời bạn.

Thảo luận