Lịch hẹn niềng răng lần đầu tiên

Chúng tôi luôn luôn cảm thấy hào hứng khi gặp gỡ bệnh nhân trong lần hẹn đầu tiên bởi họ có rất nhiều câu hỏi hay và sau buổi trao đổi chúng tôi thấy họ thấy tự tin với quyết định có niềng răng hay không.

Bạn sẽ được khám tổng quát và trao đổi về những lựa chọn điều trị trường hợp của mình. Lần hẹn kéo dài khoảng 60 phút này sẽ mang đến bạn cái nhìn sâu về nhu cầu niềng răng của bạn. Vào lần này, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch điều trị thích hợp. Hồ sơ đó bao gồm hình ảnh chụp khuôn mặt, Xquang toàn hàm, X-quang sọ nghiêng (một số trường hợp cần thiết chụp CTCB) và lấy dấu hai hàm để làm mô hình nghiên cứu. Bằng việc làm hồ sơ này, chúng tôi có thể thảo luận về những lựa chọn điều trị, khoảng thời gian và những điều khoản về tài chính. Chúng tôi muốn bệnh nhân rời khỏi phòng khám với sự hiểu biết rõ ràng về kế hoạch điều trị cụ thể của họ.

Trong lần khám đầu tiên, chúng tôi sẽ triển khai những câu hỏi sau, chúng bao gồm những vấn đề cơ bản về điều trị niềng răng. Chúng tôi khuyến khích bạn hỏi những câu hỏi đó.

  • Liệu điều trị có cần thiết bây giờ không hay nên trì hoãn cho tới khi đạt đến độ trưởng thành thích hợp, răng mọc lên hay những vấn đề khác sẽ xảy ra?
  • Những thủ thuật điều trị nào sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề.
  • Liệu có răng vĩnh viễn nào cần phải nhổ không?
  • Điều trị sẽ kéo dài bao lâu?
  • Chi phí niềng răng là bao nhiêu?
  • Có những lựa chọn phương thức thanh toán nào?

Vì kế hoạch điều trị và phương thức thanh toán có thể được thảo luận, chúng tôi có thể yêu cầu bố mẹ hoặc người bảo trợ có mặt trong lần hẹn đầu tiên.

Xin hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách cung cấp những thông tin sau tại lần hẹn đầu tiên của bạn:

  • Nếu bạn có bảo hiểm niềng răng, xin hãy mang theo thẻ bảo hiểm của bạn. Bằng việc cung cấp thông tin ở lần hẹn đầu tiên, chúng tôi có thể đưa ra cho bạn một sự ước tính về chi phí.
  • Xin hãy tải những biểu mẫu thích hợp xuống và mang theo chúng trong lần hẹn đầu tiên. Bạn sẽ cần Phần mềm Adobe để xem được những tài liệu này. 

Thảo luận