Điều trị bệnh khớp thái dương hàm

Điều trị bệnh khớp thái dương hàm

Giới thiệu về bệnh khớp thái dương hàmĐiều trị bệnh khớp thái dương hàm được thực hiện như thế nào

Quá trình điều trị


Giá của Điều trị bệnh khớp thái dương hàm

Chi phí điều trị một cas khớp thái dương hàm bắng máng là: 15.000.000 VNĐ


Điều trị bệnh khớp thái dương hàm mất bao lâu?

Thời gian điều trị trung bình từ: 6 - 9 tháng. Trong đó

- 6 tuần đầu tiên: mỗi tuần một lần bạn cần tới gặp bác sỹ để kiểm tra.

- Thời gian còn lại: mỗi tháng kiểm tra một lần.

Thảo luận