Chi phí niềng răng

Xây dựng một trung tâm niềng răng quốc tế với chất lượng vượt trội và chi phí phù hợp với ngân sách của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi!

ĐIỀU TRỊ

BẢNG GIÁ (VNĐ)

Niềng răng mắc cài inox

30.000.000 – 35.000.000

Niềng răng mắc cài inox tự buộc

38.500.000 - 40.000.000

Niềng răng mắc cài sứ

44.000.000 – 55.000.000

Niềng răng mắc cài sứ tự buộc

55.000.000 – 66.000.000

Niềng răng mặt trong

132.000.000 – 154.000.000

Khí cụ chỉnh nha điều trị các tật xấu

4.400.000 – 6.600.000

Khị cụ Rapid Palatal Expander

6.600.000 – 8.800.000

Khị cụ Slow Palatal Expander (Quad-Helix)

6.600.000 – 8.800.000

Forsus™ Class II Correctors

6.600.000 – 8.800.000

Khí cụ cố định Herbst

6.600.000 – 8.800.000

Headgear

6.600.000 – 11.000.000

Facemask

9.900.000 – 12.100.000

Khí cụ giữ khoảng

9.900.000 – 12.100.000

Khí cụ twin block 3.300.000
Khí cụ twin care 3.300.000
Khí cụ Powerscope 11.000.000

Micro-implant

4.400.000 – 6.600.000

Khí cụ chỉnh nha tháo lắp

7.700.000 – 11.000.000

Khí cụ điều trị TMD

11.000.000 – 15.400.000

Retainer cố định

2.200.000

Retainer tháo lắp

2.200.000

Gắn lại band/niềng răng

220.000

Gắn lại khí cụ

220.000

Thay band/niềng răng

550.000 – 1.100.000

Invisalign 88.000.000 – 110.000.000

Thảo luận