Trước khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

Sau khi điều trị

Vấn đề của khách hàng

Răng lộn xộn, hàm trên hẹp, hô

Lộ trình điều trị nắn chỉnh răng

Quá trình nắn chỉnh răng của bé H được thực hiện trong 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sử dụng khí cụ twinblock để kích thích tăng trưởng về phía trước của hàm dưới

Giai đoạn 2: Niềng răng mắc cài thép

Kết quả điều trị

Nắn chỉnh răng hô bằng twinblock và niềng răng mắc cài thép before Nắn chỉnh răng hô bằng twinblock và niềng răng mắc cài thép after

Thảo luận