Trước khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

Sau khi điều trị

Vấn đề của khách hàng

Bé Cường bị khớp cắn hở do thói quen mút tay.

Lộ trình điều trị nắn chỉnh răng

Được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sử dụng hai band và 4 mắc cài

Giai đoạn 2: Niềng răng với mắc cài toàn hàm

Kết quả điều trị

Niềng răng điều trị khớp cắn hở trong hai giai đoạn before Niềng răng điều trị khớp cắn hở trong hai giai đoạn after

Thảo luận