Trước khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

Sau khi điều trị

Kết quả điều trị

Niềng răng cho hàm trên hẹp và răng khấp khểnh before Niềng răng cho hàm trên hẹp và răng khấp khểnh after

Thảo luận