Niềng răng điều trị khớp cắn ngược

Khớp cắn ngược là một trong những trường hợp khó nhất trong thực hiện niềng răng. Bé mai đã được bác sĩ Phương nắn chỉnh thành công

Niềng răng cho răng mọc ngầm

Răng mọc ngầm ở hàm trên và răng lộn xộn ở hàm dưới được giải quyết bằng niềng răng

Niềng răng cho hàm trên hẹp và răng khấp khểnh

Bé Yến có hàm trên hẹp và khấp khểnh được nắn chỉnh bằng niềng răng

Niềng răng điều trị khớp cắn hở trong hai giai đoạn

Khớp cắn hở được điều trị trong hai giai đoạn: nắn chỉnh bằng 2 band, 4 mắc cài và mắc cài toàn hàm trong giai đoạn 2

Niềng răng hô và nắn chỉnh bằng khí cụ twinblock

Quá trình nắn chỉnh răng của bé T được chia làm hai giai đoạn: nắn chỉnh rằng twinblock và niềng răng mắc cài thép

Nắn chỉnh răng hô bằng twinblock và niềng răng mắc cài thép

Răng của bé H bị lộn xộn, hàm trên hẹp và hô đã được điều trị bằng khí cụ twinblock trong giai đoạn 1 và niềng răng trong giai đoạn 2