Niềng răng hô

vào ngày 11-05-2015
Có ai đó nói với bạn rằng răng bạn bị hô? Bạn bị vẩu? Thật không hiểu sao người ta nói như vậy! Và nếu thật thì làm sao để giải quyết hàm răng hô của mình đây?
Đọc thêm